PPT og OT Nedre Hallingdal, logo

Hva er PPT og OT?

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) arbeider for å sikre likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særlige behov
Oppfølgingstjenesten (OT) gir råd og veiledning til ungdommer som står utenfor videregående opplæring
Tjenestene våre er gratis for alle
Les mer om oss
GI LÆRING EN SJANSE!
PPT og OT nedre Hallingdal IKS
Aal kommuneHemsedal kommuneGol kommuneNes kommuneViken fylkeskommune