Hjem

tær til Nora Maria 16.6.10-2(redigert)(kopi)

VELKOMMEN til Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten i nedre Hallingdal IKS

Vi er en interkommunal PP-tjeneste (PPT) og Oppfølgingstjeneste (OT) for:

Flå, Nes, Gol og Hemsedal kommune og Buskerud fylkeskommune (PPOT).

PPT og OT arbeider for å sikre likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særlige behov.

Oppfølgingstjenesten (OT) hjelper ungdommer som står utenfor videregående opplæring (gi råd og veiledning).

Tjenestene våre er gratis.

Våre åpningstider:

Mandag – fredag kl. 8:00 – 15:30

golisCAJ29SVMhemsedalFlåBuskerud fylkeskommune, logo