Hva er PPT og OT?

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) arbeider for å sikre likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særlige behov
Oppfølgingstjenesten (OT) gir råd og veiledning til ungdommer som står utenfor videregående opplæring
Tjenestene våre er gratis for alle
Les mer om oss
GI LÆRING EN SJANSE!
Hallingdal PPT og OT IKS