Veileder til opplæringsloven (udir. 2009)

Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning – Veileder til opplæringsloven Temaet for dette veiledningsheftet er spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskole og videregående opplæring. Veiledning (Publisert: 14.09.2009 Sist endret: 07.06.2011) 

Les mer...