PPT og OT Nedre Hallingdal, logo
Besøksadresse
Sentrumsvegen 93
(2 etg. Gol Skysstasjon)
3550 Gol
Postadresse
Postboks 93, 3551 Gol
Org. nr.
976 634 926
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ansatte

Susanne Roteigen

Nestleder, Faglig ansvarlig
susanne.roteigen@pptogot.no

Bjørg Bøhn

Faglig ansvarlig
bjorg.bohn@pptogot.no

Ingrid Henjum

Faglig ansvarlig
ingrid.henjum@pptogot.no

Marie H. Lindgren

Faglig ansvarlig
marie.hamren.lindgren@pptogot.no

Ingrid Andrea Smedsgård

Faglig ansvarlig
ingrid.andrea.smedsgaard@pptogot.no

Marte Flage

Faglig ansvarlig
marte.flage@pptogot.no

Bettina Fjell

Faglig ansvarlig
bettina.fjell@pptogot.no

Thea S. Larsen

Faglig ansvarlig
thea.staal.larsen@pptogot.no

Line Moen Aune

Faglig ansvarlig
line.moen.aune@pptogot.no

Bente Bråten

OT-rådgiver
bentebra@viken.no

Camilla Nyeggen

Konsulent / kontormedarbeider
camilla.nyeggen@pptogot.no

Kristin N. Olsen

Kontormedarbeider
kristin.naersnes.olsen@pptogot.no
GI LÆRING EN SJANSE!
PPT og OT nedre Hallingdal IKS
Aal kommuneHemsedal kommuneGol kommuneNes kommuneViken fylkeskommune