PPT og OT Nedre Hallingdal, logo

Voksne

Går du i voksenopplæring og strever med å lære, eller huske det du har lært? Har du behov for hjelp til å utvikle/vedlikeholde ferdigheter? Har du et ønske om utredning for opplevde vansker, eller et behov for en bekreftelse på dine vansker?

PPT utreder og vurderer i samarbeid med den det gjelder behovet for ekstra hjelp og støtte for å tilegne seg kunnskap og/eller ferdigheter. PPT tilbyr også utredning av opplevde utfordringer til voksne som har et ønske om dette. 

PPT

Hva skjer når du kontakter oss?

Du kan selv ta kontakt eller du kan kontakte oss i samarbeid med skole/hjelpeinstans. Benytt henvisningskjema hvor du beskriver hva du har behov for.

Når vi har fått henvisningen kaller vi inn til et møte hvor vi snakker om hva ditt behov er. Etter dette utreder PPT deg/din situasjon (etter avtale med deg), og kommer med råd om hva som kan hjelpe deg.

Etter at vi har utredet og kommet med råd, bestemmer vi sammen om vi skal avslutte oppfølgingen av deg eller om vi skal følge opp videre.

All vår hjelp er frivillig og krever at du samtykker til at vi skal gjøre en jobb for/med deg.

Sentrumsvegen 93
(2 etg. Gol Skysstasjon)
3550 Gol
PPT og OT nedre Hallingdal IKS
Aal kommuneHemsedal kommuneGol kommuneNes kommuneViken fylkeskommune