PPT og OT Nedre Hallingdal, logo

Ungdom

PPT
Opplever du vansker med å lære, eller har du en livssituasjon som går utover skolearbeidet? Trives du ikke i ditt læringsmiljø, enten i klassen, på skolen eller i lærebedrift?

PPT hjelper skolene/lærebedriftene med å sikre at alle elever som trenger det får hjelp og støtte. Er du over 15 år kan du kontakte PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte.

OT
Ikke søkt videregående skole? Sluttet på skolen eller som lærling? 

Målet med OT er å hjelpe deg med å få et tilbud om opplæring eller arbeid. OT kontakter alle ungdommer i målgruppen som står uten skole eller aktivitet. Du kan også selv kontakte OT direkte.

PPT

Hva skjer når du kontakter oss?

For å få kontakt med oss må vi få beskjed om at du ønsker kontakt, det skjer via en henvisning (se skjema). Du kan henvise deg til oss selv, eller du kan gjøre det i samarbeid med skolen/lærebedriften.

Når vi har fått henvisningen kaller vi inn til et møte hvor vi snakker om hva ditt behov er. Etter dette utreder PPT deg/din situasjon (etter avtale med deg), og kommer med råd til skolen/lærebedriften om hva som kan hjelpe deg.

Etter at vi har utredet og kommet med råd, bestemmer vi sammen om vi skal avslutte oppfølgingen av deg eller om vi skal følge opp videre.

All vår hjelp er frivillig og krever at du samtykker til at vi skal gjøre en jobb for/med deg.

OT

Hva skjer når du kontakter oss?

Når du kontakter OT avtaler vi en møte hvor du får fortelle om din situasjon. Sammen blir vi enige om hva som kan hjelpe deg, og hvordan OT kan bidra med dette.

All vår hjelp er frivillig og krever at du samtykker til at vi skal gjøre en jobb for/med deg.

Kontakt OT direkte på tlf: 958 95 525

Sentrumsvegen 93
(2 etg. Gol Skysstasjon)
3550 Gol
PPT og OT nedre Hallingdal IKS
Aal kommuneHemsedal kommuneGol kommuneNes kommuneViken fylkeskommune