PPT og OT Nedre Hallingdal, logo

Samarbeidspartnere

Er du ansvarlig for et barn/elev og undrer deg over utvikling og læring?

PPT skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PPT skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

Er du i kontakt med en ungdom/ung voksen som ikke er i skole eller arbeid/aktivitet?

Oppfølgingstjenesten (OT) jobber for og med ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år. Målet med OT er å hjelpe ungdom med å fullføre videregående skole. OT skal hjelpe med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak.

Skole / vgo
Barnehage
Andre
For deg som jobber i skole og videregående opplæring
For deg som jobber i barnehage
For deg som jobber i andre instanser

Er du i kontakt med et barn/ungdom/foresatt eller voksen, og lurer på om PPT eller OT er rett instans å henvende seg til?

Har du undringer om en person du følger opp, ta kontakt med PPT eller OT og drøft din problemstilling for råd og veiledning. Du kan drøfte saker anonymt med oss, men vi oppfordrer til at du henter inn samtykke på forhånd. Dersom du skal henvise en sak til oss, kreves det alltid et samtykke (skjema).

Dersom personen du ønsker å drøfte er i førskolealder eller elev ved grunnskole, videregående opplæring eller voksenopplæring, er det PPT du skal henvende deg til. Er personen du ønsker å drøfte på vei ut av eller utenfor opplæring/arbeid (alder 15-21 år), kontakter du OT.

Sentrumsvegen 93
(2 etg. Gol Skysstasjon)
3550 Gol
PPT og OT nedre Hallingdal IKS
Aal kommuneHemsedal kommuneGol kommuneNes kommuneViken fylkeskommune