PPT og OT Nedre Hallingdal, logo

Skjemaer og nyttige lenker

Under finner du skjemaer som du bruker for å kontakte PP-tjenesten. OT kontakter du direkte uten bruk av skjema. Du finner også nyttige lenker for mer informasjon om tjenestene.

SKJEMAER

Tekstfeltene i skjemaene har begrenset med plass. Får du ikke plass til alt, må du legge ved eget vedlegg.
Henvisning til PPT opplysninger fra elever over 15 år og voksne
Henvisning til PPT fra foresatte
Henvisning til PPT fra andre
Medhenvisning til PPT fra videregående opplæring
Medhenvisning til PPT fra barnehage og grunnskole
Pedagogisk rapport fra barnehage
Pedagogisk rapport fra grunnskole
Pedagogisk rapport fra videregående skole
Referat fra førhenvisningsmøte
Referat fra førhenvisningsmøte, systemsak
Samtykkeskjema
Forespørsel om systembaserte tjenester
Systemhenvisning fra barnehage og skole
Prosedyrebeskrivelse for systemhenvisning
Melding om elev som avbryter opplæringen
Sentrumsvegen 93
(2 etg. Gol Skysstasjon)
3550 Gol
PPT og OT nedre Hallingdal IKS
Aal kommuneHemsedal kommuneGol kommuneNes kommuneViken fylkeskommune
link